WELKOM > WWW.LEKKERWERKFRUIT.NL > In de praktijk


In de praktijk

WWW.LEKKERWERKFRUIT.NL

Zijn er al resultaten bekend over het gebruik van Werkfruit? Absoluut! Er zijn al verschillende bedrijven waar dagelijks vers fruit aanwezig is. Bij één van deze bedrijven is een onderzoek gehouden (november 2007).

Een enquête werd door 100 personen ingevuld met de volgende opmerkelijke resultaten:

  • 97% van de respondenten maakt gebruik van Werkfruit
  • De helft eet minimaal twee stuks fruit per dag (op het werk)
  • 80% wil dat Werkfruit wordt voortgezet

De cijfers liegen niet! Werknemers zijn over het algemeen enorm positief over fruit op de werkplekken en zien het als een waardering van de werkgever.